Mgr. et Mgr. Cselényi Zsófia

Úgy vélem, „probléma“ nem létezik, csak megoldásra váró feladat!

Első diplomám 2013-ban a Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem zene-pszichológia szakán szereztem. Minekutána a Tornaljai Gyermekotthon pszichológusként szerződtetett, szükségét láttam újabb tapasztalatok és információk szerzésének. 2016-ban szereztem második diplomám a pozsonyi Paneurópiai főiskola pszichológia karán tanácsadói és szociális pszichológia szakon.

Diplomáim megszerzése óta több szakkonferencián és tanfolyamon vettem részt. Jelenleg többek között Relaxáció és szimbólumterápia képzésen veszek részt. Igyekszem magam fejleszteni mind a pszichodiagnosztika, mint pedig a saját személyiségem terén.

A gyermekotthon lehetőséget nyújt számomra, hogy tapasztalatot szerezzek egy-két hónapos babák diagnosztizálásától egészen a 26 éves korú fiatalok diagnosztizálásáig. Munkám fő részét képezi a tanácsadás mint nevelőszülőknek, mint nevelőknek és fiataloknak egyaránt.

Úgy vélem, „probléma“ nem létezik, csak megoldásra váró feladat!